Cystit

Njurmedicin

Njursjukdomar upptar en av de ledande platserna bland alla diagnostiserade patologier. Förekomsten av sjukdomar ökar signifikant med ålder och är ofta komplicerad av kroniska sjukdomar som prostata adenom, störningar i matsmältningssystemet, diabetes mellitus.

Dieter

Kliniker

Intravenös urografi

Metoden för intravenös urografi introducerades i medicin 1929, sedan dess har förfarandet inte förlorat sitt diagnostiska värde och utförs i någon medicinsk institution. Studien kallas också excretorisk urografi, vilket återspeglar kärnan i vad som händer - utskiljandet (utsöndring) av kontrastmedlet genom organen i urinvägarna.

Ökat urinsalt, vad betyder detta?

Värdet av indikatorerna på de flesta medicinska tester för personer som inte är medvetna om medicinsk vetenskap är en "mörk skog". Inget undantag och allmän urinanalys.

Pyelonefrit

Symptom

Njurstenar - symptom, kost och behandling

Närvaron av njursten hos kvinnor och män kallas urolithiasis i medicin, eller benämns "urolithiasis". Sten kan bildas inte bara i njurarna utan även i andra organ i vuxens urinväxtsystem.

Njurstenar

Detta fenomen i medicin kallas urolithiasis eller "nefrolithiasis". Njurstenar kan utvecklas hos män, kvinnor och barn, patologins tecken och symptom är desamma, sjukdomen kräver behandling, och det går sällan utan komplikationer.

Tester