Cup och bäckesystem utvidgas, vad är det?

Dieter

Vad är det - kopp och bäckesystem? Detta är en av huvudkomponenterna i människokroppen. Det är ansvarigt för att justera ackumuleringen och elimineringen av urin.

Parenchyma i bägare-pläteringssystemet (den inre delen av njurarna) innefattar kortikala och medulla. I en njure finns sex tolv små koppar. De kommer ihop i par och bildar fyra stora koppar. När du öppnar kopparna går du in i bäckenet. På den plats där kopparna går in i bäckenet finns en speciell anatomisk struktur - nacken. Eftersom nacken är ganska smal, med utvecklingen av urolithiasis kan även den minsta stenen helt blockera koppen. Således börjar kopplingens expansion eller calicoektasi.

Bäckenet har utseende av ett trattformigt hålrum, vilket ackumulerar urin. Inuti bäckenet finns ett slemhinna som inte är mottagligt för aggressiv urin. Under det inre skalet är glattmuskel och fodrad med flera lager. På grund av de släta musklerna kommer vätskan från njurarna in i urinledaren genom vågliknande peristaltiska rörelser.

Således kan vi dra slutsatsen att koppbeläggningssystemet är ett enda samlingssystem i människokroppen som ständigt fungerar.

Alla delar av detta system är nära sammankopplade, och om minst en länk upphör att fungera normalt, kommer de återstående länkarna att misslyckas. Vidare kan detta resultera i allvarliga njursjukdomar och patologier i urinvägarna.

Sjukdomar i njurskyddssystemet

Eventuella njursjukdomar påverkar arbetet i bägare-pläteringssystemet negativt. Det första är en förändring i storlek, det vill säga utvidgningen av njurbäckenet.

Utvidgning av chlS (kotbäckenspläteringssystem) diagnostiseras oftare vid urolithiasis. Expansionen börjar på grund av blockering av bäckenets bäcken med stenar.

Utvidgningen av njurarnas nacke uppstår som ett resultat av:

 • undernäring eller stört läge
 • otillräckligt vätskeintag;
 • övervikt;
 • olika systemiska patologier som leder till metabolisk dysfunktion;
 • långvarig terapi med vissa läkemedel.

När stenen kommer ut ur koppbäckenet är urinläkaren mekaniskt blockerad. I detta fall uppstår ackumulering av urin i normalläge, och med minsta störning av utflödet uppstår en ökning (expansion) av koppar och bäcken. Denna process ger patienten ett obehagligt obehag som utvecklas till akut smärta. Läkare kallar detta fenomen njurkolik.

Det finns fall där störd utflöde av urin från njurarna varar länge. Ofta utlöses det av tumörer som klämmer ur urinväggens väggar eller bildandet av ärr i lumen i urinväggen. Således börjar gradvis expansion av koppbäckesystemet. Tyvärr, i sådana fall är sjukdomen asymptomatisk och kan endast detekteras genom klinisk forskning.

Utvidgningen av den högra njuren eller den vänstra njuren kan pressa parenchymen. I sådana fall bryts blodcirkulationen, vilket med tiden bidrar till nekronekros. Ibland slutar sjukdomen med borttagning av en av njurarna.

Störning av bägarsystemet kan orsakas av pyelonefrit. Denna patologi börjar som ett resultat av bakteriella inflammatoriska processer. De orsakssamband som orsakas av infektionssjukdom tränger in i njurskyddet eller calyx genom regionen av de yttre genitala organen.

Mindre vanligt är ingreppet av bakterier möjligt från inflammatoriska foci. Detta beror på nedsatt immunitet. I sådana fall expanderar bäcken-bäcken-pläteringssystemet på grund av inflammatoriska exsudat. Det är möjligt att behandla den patologiska processen med hjälp av antibakteriella läkemedel.

Det finns en sådan sak som en medfödd defekt i bägare-pläteringssystemet. Ofta diagnostiserar läkare en fördubbling vid födseln i en av njurarna.

Varje år står läkare i ökad utsträckning mot njurkonstruktionens cancer.

Expansion av koppbäckenet

En annan sådan patologisk process kallas dilatation av renalbäckensystemet. I grund och botten är dilatation en förvärvad patologi, men kan ibland vara medfödd.

Orsaken till medfödd patologi är stricture. Stricture - en signifikant minskning eller fullständig överlappning av urinledarens lumen, som uppstår under fosterutveckling. Ibland är urinläkaren så inskränkt att urinen knappast kan passera genom den.

Om det rena bäckenet expanderar på grund av andra sjukdomar, så är slutresultatet att läkare diagnostiserar hydronephrosis.

En av huvudorsakerna till utvecklingen av hydronephrosis är nedsatt urinutflöde på kronisk nivå. Detta kan leda till stagnation av urin i njurarna. I sådana fall är urinen inte möjlig att helt sträcka sig bortom njurbäckenet i blåsan. Detta kan bero på:

 • blockerar stenar av en av länkarna i koppbehållspläteringssystemet;
 • onkologisk process;
 • förändringar i strukturen hos vävnader där det fanns en lång inflammatorisk process;
 • traumatisk njurskada.

När urinens normala rörelse störs i människokroppen förblir dess partiklar alltid i njurbäckenet. På grund av detta ökar trycket i kopparbehållaren. Detta beror på att strukturen i detta system består av flera lager av muskler som kan sträcka sig. Därför uppstår översvämning och tryckökning. Om den patologiska processen inte behandlas under en längre tid, kan calyx och bäcken inte återgå till normal storlek. Den första etappen av patologin kallas calicoectasia.

Utan snabb behandling sträcker sig den patologiska processen till njurparenkymen och orsakar deformation av njurbäckesystemet. Med konstant högt tryck förlorar njurmuren sin täthet och blir mycket tunnare.

Detta leder till onormal och otillräcklig blodtillförsel. Hydronephrosis av den avancerade formen leder till fullständig dysfunktion av njurvävnaden. Som ett resultat börjar njurinsufficiens att utvecklas.

När i människokroppen börjar utvidgningen av bägare-pläteringssystemet, har patienten följande:

 • smärtslagande karaktär i ländryggsregionen och buken;
 • blödning i urinen;
 • högt blodtryck;
 • svullnad i underbenen och ansiktet.

Skålbäckssystemet kan expandera till följd av:

 • onormal utveckling av koppar och bäcken;
 • skador på väggarna och inre njurarna
 • urolithiasispatologier.

Neoplasmer i koppen och bäckenet

Under de senaste åren har fler och fler patologier av njuren provocerats av tumörprocesser. Som regel diagnostiseras ett sådant fenomen i rätt njure. När en lesion uppträder i glandularkomponenten i bäckens epitelskikt, uppträder olika typer av adenokarcinom. Med den snabba utvecklingen av tumörprocessen deformeras det nya bäckesystemet kraftigt och expanderar. På grund av detta uppträder de första symptomen i form av hematuri och smärta i ländryggsregionen. Diagnosen och behandlingen av detta problem hanteras av en nefrolog, som måste noggrant undersöka alla tecken. Allvarliga signaler är illamående, gagreflexer, aptitlöshet och generell svaghet i kroppen.

Det är lätt att diagnostisera en godartad och malign tumör med ultraljud och beräknad tomografi. En erfaren specialist kan bestämma förekomsten av tumörer genom att genomföra en enkel objektiv studie. Om urologen har misstankar kan han trycka djupt på bukhålan och hitta en storstor neoplasma.

Innan du börjar behandla, är det nödvändigt att noggrant bestämma storleken på adenokarcinom i njurskyddsområdet och hur starkt det påverkat resten av njurstrukturen.

behandling

Behandling av njurexpansion är direkt beroende av provokationsfaktorer.

Om koppbäckenet har expanderat på grund av utvecklingen av urolithiasis eller pyelonefrit, kan du stanna kvar på läkemedelsbehandlingen.

Om njurvävnaden är mycket skadad till följd av medfödda abnormiteter, utförs behandlingen endast för att eliminera obehagliga symptom.

Om patienten har en svår situation utförs behandlingen genom hemodialys eller kirurgi.

Pyelokalikoektasiya njure

Expansionen av njurbäcken och koppar i medicin är känd som pyelokalikoektasiya njure. Skålbenet (CLS) kan expandera av fysiologiska skäl till en liten storlek och sedan återgå till normal. Men ofta är avvikelsen associerad med patologiska faktorer där njurkoppen och bäckenet är öppna starkt. Pyelocalicoextasia är en ganska farlig störning som leder till dystrofa förändringar i renalvävnaden som inte kan elimineras senare.

Pyelocalicoectasia är patologin hos njurskyddssystemet, vilket uttrycks av vävnads expansion.

Cup-pelvis system: strukturella egenskaper

Njuren CLS fungerar som en funktionell enhet i det parna organet, vilket är ansvarigt för ackumulering och utsöndring av urin. Parenchymen innehåller kortikala och medulla, det här är den så kallade inre sidan av njuren, där kopparna är belägna. Då går den sista till bäckenet genom den anatomiska strukturen - nacken. Bäckenet presenteras i form av ett trattformigt hålrum, som innehåller urin som produceras av njurarna. Inuti finns det ett slemhinna, varefter det finns lager av släta muskler, vilket gör att urinen kan röra sig till urinledaren. Expansionen av koppar av båda njurarna är sällsynt, som en manifesterad sidosidig eller vänstersidig patologi orsakad av olika störningar.

Kroppens storlek: vad är normen?

Cup-pelvis-systemet är en enda enhet som fungerar tillsammans. Parametrarna i koppar och bäcken kan skilja sig åt vid olika åldrar och i vissa situationer. En frisk person har 6-12 små koppar och 2-4 stora. Den senare när den dräneras bildar ett bäcken. Tabellen visar de normala indikatorerna på bäckens storlek.

Vilka typer finns det?

Utvidgningen av njuren kan ske på vänster eller höger sida. Om två organ skadas samtidigt, diagnostiseras bilateral pyelokalikoektasi. Med denna form av kränkning är det ofta skadat och blir mer urinleder. Det är också tillåtet att klassificera avvikelsen från vänster njure eller höger, med tanke på sjukdoms svårighetsgrad:

De främsta orsakerna till expansionen av njurbäckenet

Hos vuxna kan pyelokalikoektasiya höger njure eller vänster utvecklas oberoende eller förekomma på grund av expansionen av urinläkaren. Utvidgningen av njurbäckenet är en kompensationsreaktion som uppstår när en stor urinuppsamling och urinblodstimning töms ur tiden. Den främsta orsaken till förekomsten av fysiologisk expansion är att ta diuretika eller använda en stor mängd vätska. Efter urinering kommer organen att återgå till normala. Men det händer ofta att en stor renal kopp och bäcken är associerad med patologiska manifestationer som kräver behandling.

Problematisk urinutsöndring

Ensidig eller tvåsidig pyelkalikekoektasi kan uppstå när nedsatt urinflöde från det parna organet. Med det ökade trycket av urin i njurarna, bäckenet och kalyxen är dess passage långsammare, varför skillnaden mellan mängden urin som bildas och den frigjorda mängden ökar kraftigt. Öppet CLS leder till en ökning av antalet renala bihålor. Hos män är pyelkalikekoektasi ofta associerad med prostatahyperplasi. Utspädning (expansion) kan uppstå av andra anledningar:

 • bildandet av stenar i blåsan eller njurarna;
 • smalning av urinröret.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Omvänd utflöde av urin

Med en sådan anomali ökar mängden urin i njurens sinus, på grund av vilket trycket på organ ökar och det finns en ökning av CLS. Övervägande stort njurbäck i detta fall har en medfödd karaktär, vilket är en följd av vesikoureteral reflux. Att hantera utvidgningen av denna typ är endast möjlig på ett operativt sätt.

Sjukdomar av förvärvad karaktär

Om bägarsystemet är öppet kan det indikera en överträdelse av annan natur:

 • ureteral stricture på grund av inflammatorisk reaktion eller skada;
 • inflammation hos det parade organet, speciellt i fallet med allvarlig förgiftning;
 • svullnad i prostatakörteln hos män eller urinröret;
 • abnormiteter associerade med blodkärl som är sammankopplade med övre urinvägarna;
 • njurframkallning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Graviditetsförlängning

Ofta är orsaken till expansionen av bäcken-bäckenet det växande fostret inuti kvinnans livmoder. Avvikelse är förknippad med inflammatoriska reaktioner och återfall av tidigare existerande sjukdomar, som har förvärrats när de bär en baby. I livmoderns läge stiger ständigt, på grund av vad urinledaren komprimeras, sänks blåsans ton och pyelcaloicectasia utvecklas under graviditeten. En kvinna lider av nedsatt urinutsöndring, vilket leder till bakterieinfektioner.

Symtom som indikerar ett problem

Om bäckenet ökar något, kan de kliniska tecknen inte observeras alls eller vara måttlig. Pyelkalikoektasiya höger eller vänster allvarlig form präglas av ökat lokalt tryck, anslutningen av en infektionsskada. Patienten klagar över stillastående processer, problematisk urinutsöndring. Den kliniska bilden med pyelcalikektasi uppträder som följer:

 • känsla av tyngd och obehag och ländrygg;
 • nedsatt urinering
 • smärtsamma känslor när tömmer urinblåsan
 • Byt lukt och färg på urinen.

Det rekommenderas att du hänvisar till terapeuten även om 1-2 symptom på pyelkalikoektasi identifieras, eftersom sjukdomen fortskrider snabbt och leder till komplikationer.

Diagnos och behandling

Upptäck en kränkning i njurarna och bägaren och bäckenbeläggningssystemet är möjligt i ultraljud. Ytterligare diagnostiska manipuleringar är:

 • scintigrafi i dynamik;
 • excretory urography;
 • allmän laboratorietestning av blod och urin.

Efter en noggrann diagnos krävs en särskild behandling för njurexpansion, beroende på sjukdomsstadiet. Om bäckenet är något öppet å ena sidan och urinflödet inte störs, då kan behandlingen inte utföras, bara övervakning och förebyggande är tillräckligt. I allvarlig pyelokalikoektasii som krävs vid felaktig borttagning av urin tilldelas kirurgi. Kirurgi utförs på flera sätt, beroende på överträdelsen:

 • krossning eller eliminering av stenar;
 • excision av en neoplasma;
 • återställande av den anatomiska lumen i urinets
 • eliminering av medfödda abnormiteter.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Riktlinjer för förebyggande åtgärder

För att öppna bäckenet och njure koppar inte ledde till allvarliga konsekvenser, är det nödvändigt att leda en hälsosam livsstil och en balanserad kost. Rekommenderad fraktionerad näring och dagligt vätskeintag. Vid de första tecknen vänder de sig till en läkare och genomgår en omfattande diagnos för att identifiera förlängningen på ett tidigt stadium. Det är särskilt viktigt att övervaka utflödet av urin och förhindra komplikationer av pyelkalikoektasii under graviditeten, för att inte prova inflammation i njurarna.

Vad är en njure CLS?

Om, var är njurarna och vilken roll de spelar i vår kropp, de vet förmodligen allt, även barn, men vad är njurhastigheten? Enkelt sagt, det här är det renala bäckenet. Kroppens betydelse beror på det faktum att den är ansvarig för ackumulering och utsöndring av urin.

Om vi ​​pratar lite om anatomin, ackumuleras urinen, som bildas i njurarna, i bäckenet. I allmänhet kan urin ha en aggressiv effekt på bäckenet, men detta beror inte på att det är fodrat inifrån av ett slemhinna som är ogenomträngligt för urin.

I bäckenet är också närvarande och släta muskler, som, som rörelsen av vågorna, främjar urinrörelsen längre längs urinväggen. I själva verket är chls det viktigaste och harmoniska systemet i vår kropp, som fungerar utan avbrott. Om någon del av systemet av någon anledning bryts, då fungerar dominoprincipen, det finns problem med urinväggen. Tänk på de olika patologierna och analysera vad de menar och hur man hanterar dem.

Patologi CLS

Liksom alla sjukdomar i vår kropp kan problemen med bägare-pläteringssystemet vara antingen medfödda eller förvärvade. Om kränkningar har uppstått sedan födseln, talar experter vanligtvis om ont i både bäckenet och urinledarna. Båda anatomiska strukturerna är nära förbundna med varandra, varför defekter alltid påverkar båda enheterna i urinvägarna.

Det finns sådana medfödda patologier:

 • hydronefros. För att uttrycka det enkelt är detta en förlängning av serien. När hydronekros uppstår diffusa förändringar av båda njurarna. Ofta är hydronephrosis en sekundär process som utvecklas på grund av en stricture, det vill säga smalning, urinledaren eller expansionen uppstår som ett resultat av ureteral reflux när en del av urinen kastas tillbaka;
 • striktur. I vissa fall kan ringarna avta något, och ibland uppstår fullständig fusion;
 • fördubbling CHLS. Patologisk process är förknippad med det faktum att antalet bäcken, urinledare och koppar ökar.

Dilatation CLS

Men som statistik visar är den patologiska processen inte alltid medfödd, ibland kan problemet förvärvas, till exempel på grund av obstruktion av urinledaren med stora stenar. Som ett resultat av urolithiasis elimineras inte urinen fullständigt, därför uppträder kongestiva processer. Det finns också sådana fall då stagnationen av urin utlöstes av maligna och godartade neoplasmer.

Klinisk bild

Expansion av njurarna har inga karakteristiska symptom specifikt för denna patologi, men det finns några tecken som kan indikera utvecklingen av dilatation:

 • smärta i ländryggen eller ljummen
 • frekvent urinlösning för att urinera
 • urinen går långsamt
 • utseendet av blod i urinen;
 • uppblåsthet;
 • smärta är ofta bilateralt i naturen;
 • i händelse av ensidig skada kommer smärtan på det sjuka organs del att bli mycket mer intensiv.

Behandlingen av sjukdomen börjar med en noggrann diagnos, som i första hand innefattar leverans av allmänna blod- och urintester, liksom överföring av ultraljud. Mycket ofta finns dilatation rent av en slump med ultraljudsdiagnostik. Denna studie hjälper till att identifiera deformationen inte bara hos en vuxen, utan också hos fostret. Det är viktigt att hitta en bra klinik med en erfaren specialist som ska göra rätt avkodning.

På grund av att den patologiska processen är förknippad med stagnation, bör behandlingen påbörjas så snart som möjligt. Icke-uttryckt expansion är mycket lättare att behandla. En obehandlad sjukdom kan hota förekomsten av allvarliga komplikationer, bland annat hydronekros, pyelonefrit och till och med njursvikt. Så kan handikapp även leda till döden.

När det gäller förebyggande åtgärder rekommenderar experter följande:

 • rätt balanserad näring
 • dricker tillräckligt med vatten
 • hygienprocedurer;
 • örtmedicin för att stärka immunförsvaret;
 • passande undersökningar, i synnerhet ultraljud, där du kan se normen eller identifiera strukturella förändringar;
 • undvik hypotermi.

Dubbel upp CLS

Patologi är komplett, vilket är sällsynt och ofullständigt. Ofullständig fördubbling av njurarna har blivit ganska vanligt. Läkare tilldelar inte den patologiska processen till kategorin sjukdomar, eftersom den inte har särskilda tecken. Men det gör en person mer utsatt för olika typer av inflammatoriska processer.

Om vi ​​pratar om provocerande faktorer, innehåller de huvudsakliga anledningarna följande:

 • joniserande strålning;
 • brist på vitaminer och mikrodelar i kroppen;
 • dåliga vanor
 • vissa mediciner.

När fördubbling av den högra njuren eller den vänstra njuren har bildats tömmes ett organ, men endast delvis. Detta kan prova förekomsten av inflammatoriska komplikationer:

 • omvänd flöde av urin;
 • ackumulering av urin i bäckenet och dess fördröjning.

Vid fördubbling åt vänster eller höger framträder lumbar smärta från den onormala sidan. Dessutom kan det finnas andra symtom:

 • feber;
 • svullnad;
 • frekvent kolik;
 • högt blodtryck;
 • generell svaghet.

Med avseende på behandling behandlar läkare inte fördubblingen själv, och om komplikationer av inflammatorisk natur uppstår, antas antibakteriell terapi normalt och antibiotika bör ha ett brett spektrum av åtgärder. Om kolik uppstår, ordineras medicinska örter och smärtstillande medel till patienter. Om läkemedelsbehandling inte ger resultat eller hydronekros har utvecklats, kan kirurgi vara nödvändigt.

Spjälkning av njurbäckenet

Om vi ​​berör ämnet för den anatomiska strukturen är njurskyddet utformat så att det ackumuleras och avlägsnas urin. Ibland kan bäckenet delas och dubbla.

Oftast förekommer den patologiska processen hos tjejer. Klyvning åtföljs inte av utseendet av karakteristiska kliniska symptom.

Att splittra bäckenet kan vara en farlig förekomst av sådana komplikationer:

 • hydronefros;
 • omvänd flöde av urin;
 • inflammatoriska processer.

En annan vanlig komplikation av njurskyddsuppdelningen är pyelonefrit, vilket kan orsaka följande symtom:

 • svullnad;
 • ryggsmärta
 • brott mot urinutflöde
 • arteriell hypertoni;
 • hypertermi.

Vid delning föreskrivs en kurs av antibiotikabehandling, såväl som symptomatisk behandling. Om allvarliga komplikationer uppstår, kan kirurgi vara nödvändigt.

hydronefros

Kronisk kränkning av urinflödet orsakar utvecklingen av en ökning av njuren i storlek. Följande faktorer är provokationsfaktorer:

 • urolithiasis, där stenen trättar på bägaren eller bäckenet;
 • en tumör som kan blockera urinhålans lumen eller störa det normala flödet av urin;
 • njurskador
 • försummade inflammatoriska processer.

Så, vad händer i strid med urinflödet. Allt börjar med det faktum att trycket stiger i koppar och bäcken, vilket leder till deras expansion. Om njurparenkymen är involverad i processen, börjar sekvensen att deformeras och irreversibla atrofiska förändringar uppträder.

Tumörprocesser

Statistik visar att tumörer uppträder i rätt njure. När tumören växer snabbt uppträder expansionen och deformationen av hela bäcken-pläteringssystemet.

Förutom ländersmärta och blod i specialistens urin, är förgiftningssymtomen alarmerande, nämligen:

 • illamående;
 • kräkningar;
 • svaghet;
 • brist på aptit;
 • viktminskning

Det är möjligt att upptäcka problemet vid palpatorisk undersökning, under vilken doktorn undersöker en volymetrisk utbildning. När det gäller behandlingen väljs den av läkaren och beror på scenen i den patologiska processen och vilka strukturer som är inblandade i detta.

Så, chls är den viktigaste strukturen i vår kropp, som människors hälsa beror på. Tyvärr kan patologiska processer av flera orsaker utvecklas som ofta är komplicerade av livshotande sjukdomar. Tidig diagnos är nyckeln till din hälsa. Kör inte problemet, eftersom det bara blir värre.

Pyelokalikoektasiya njure

Lämna en kommentar 12,591

Tidig behandling av njurexpansion kommer inte bara att undvika komplikationer, men förhindrar också risken för operation, eftersom expansionen av urinorganbäcken kan leda till bildandet av stenar och nekros hos njurarna. Sjukdomen till sista etappen fortsätter nästan omärkligt, därför är det för sin bestämning nödvändigt att känna till funktionerna i organets funktion.

Allmän information

Normen för proportioner för en vuxen njure är 105 ± 8 mm per ägg och 45 ± mm i bredd. Med förändringar i dessa parametrar finns det problem med avlägsnande av urin. Expansionen av kopparna hos båda njurarna (bilateral pyelokalektektas) påverkar urinsystemet och dess närliggande organ. Sjukdomen kan utvecklas som en följd av prostataadenom eller kan resultera av en blåstumör. I vissa fall observeras expansionen och koppar och njure hos vuxna med cancer, trauma och ödem i kroppen, mot bakgrund av njurinfektion och under graviditet. Deformation av njurskyddet är medfödd, predisposition är ärvt. I de tidiga stadierna visar sjukdomen inte ljusa symtom och om det inte diagnostiseras i tid för sjukdomar i hjärtsvikt i njurarna kommer det kroniska scenen att komma med hela "buketten" av komplikationer. Om njurarna blir för stora, kan dess storlek inte justeras och måste tas bort.

Klassificering och former av sjukdomen

Onormalt stora storlekar av njurarna har inte alltid öppna former av symtom, såsom smärta, klåda och uttalat obehag i det drabbade området. Detta är en "tyst" sjukdom som gradvis förvärras och kännetecknas av en jämn förändring av etapper. Högersidigt och vänstersidigt pyelkalikekoektasi är vanligtvis uppdelat i flera steg och kännetecknas av ett antal kliniska skillnader:

 1. Den första. Sjukdomen har inga yttre manifestationer, för att bestämma överträdelsen är endast möjlig med hjälp av ultraljud.
 2. Average. Bock-pelvis njursystemet ökas avsevärt, det finns svårigheter med urinering.
 3. Kronisk. Patienten har stor svullnad i benen, ändrar färgen på urinen. Att gå "på ett litet sätt" är smärtsamt och svårt. Periodiskt finns det smärta i ländryggen.

I vissa fall kan patienten med en progressiv inflammatorisk process stiga i kroppstemperatur, uppträda värk i smärtbenen. Små barn börjar agera och oftare be om toalett. Mot bakgrund av den allmänna svullnaden i kroppen finns det en känsla av törst och ökat vattenintag. Det är nödvändigt att skicka ett urintest och kontakta en läkare om avvikelser upptäcks.

Orsaker och expansionsmekanism för njurbäcken-bäckenet

Den huvudsakliga faktorn som påverkar expansionen av njurkopparna och bäckenet är förknippad med nedsatt urinförbrukning i dem och skapandet av en överdriven belastning på organen. Pyelkalikoektasiya höger njure observeras inte mindre än sjukdomen hos det parade organet till vänster men enligt statistiken anses den vara dominerande, särskilt i överviktiga människor som sover på högra sidan och skapar ytterligare tryck på orgeln, på grund av vilken njurkoppen deformeras. Men orsakerna till sjukdomsutvecklingen är två:

 1. Brott mot urinutflödet. Ökningen i både internt och externt tryck i urinvägarna leder till att urinen passerar långsammare och stagnerar och volymen av ackumuleringen ökar vilket leder till en ökning i kroppsstorlek. Det observeras hos gravida kvinnor och män med prostatahyperplasi.
 2. Omvänd urinflöde. Patologi leder till ett överskott av urin i njurens sinus, varför trycket i vätskan på njurbäckens väggar stiger, vilket leder till att "sträckas" från insidan. Sjukdomen är medfödd och fortsätter mot bakgrund av vesikoureteral reflux.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Symptom på sjukdomen

Patologiska förändringar i njurarnas storlek till en viss punkt är praktiskt taget inte synliga. Detta är anledningen till sen ansökan om vård och ytterligare komplikationer. Öppna symptom för sjukdomen är inte typiska, men det finns ett antal tecken genom vilka det första skedet av sjukdomsutvecklingen bestäms. Ett karakteristiskt kännetecken hos sjukdomsproblemet i ländryggen.

Svår urinering börjar mycket senare och tjänar som en ytterligare anledning att undersökas. Bäckenet med stillastående urin är öppen för olika infektioner, vilket medför att pyelonefrit utvecklas i bakgrunden, åtföljd av akut smärta och en ökning av temperaturen till 39-40 grader. Det finns en stor fara för en abscess.

Utvecklingen av sjukdomen under graviditeten

I många kvinnor detekteras pyelokalikektas under graviditet under rutinmässiga ultraljudsundersökningar och är en fullständig överraskning, eftersom det inte finns några smärtor och andra uttalade symtom i början. Deformering av njurarna börjar på grund av det faktum att det utvidgade livmodern sätter trycket på urinledaren. Processen kan vara mer uttalad på ena sidan, pyelokalikoektasiya är möjlig till höger eller till vänster, bilateral är sällsynt och beror på organismens egenskaper. En ytterligare faktor som ökar risken för sjukdom är en förändring av hormonnivåerna under graviditeten och övervägande av östrogener, vilket påverkar blåsans kontraktilitet. Det är möjligt att upptäcka risken att utveckla sjukdomen genom att analysera detektering av överskott av protein, socker och karbamid. En icke-typisk ökning av blodtrycket bör också orsaka uppmärksamhet och genomgå en ultraljudsundersökning.

För förebyggande och korrigering av pyelkalikekoektasi under graviditeten är det nödvändigt att övervaka urinflödet och vidta åtgärder för att förbättra den. Daglig övervakning av läget och mängden vätskekonsumtion och fixering av dagliga volymer urin hjälper till att låta larmet i ett tidigt skede av sjukdomen. Rekommenderar en speciell uppsättning övningar som hjälper till att minska livmoderns tryck på njurarna: det är tillräckligt flera gånger om dagen att stå i knä-armbågsläget i 20 minuter.

Pyelokalikoektasiya hos nyfödda och foster

I vissa fall är ureteropyelokalikoektasi en medfödd defekt och uppträder på grund av nedsatt fosterutveckling. Vid patologi med lokalisering av njurarna eller deras form och struktur vid embryonalt stadium deformeras njurskyddet hos nyfödda. Kirurgi är extremt riskabelt, så barnet utvecklar associerade större komplikationer, särskilt vid urinering.

Det är möjligt att diagnostisera sjukdomen från 16 till 20 veckors graviditet, när njurbäcken är redan synlig i fostret. Pojkar är mer benägna att ha medfödda abnormiteter än tjejer, så att kvinnor i arbetet måste genomgå ultraljud oftare för tidig bestämning av barnets kön. Medfödd utvidgning av bägaren och bäckenet hos barn vid ett års ålder kan passera sig i form av utvecklingen av urinvägarna, särskilt när barnet föder för tidigt.

komplikationer

Den ökade storleken på njurarna, men inte irriterande smärta, men kan leda till komplikationer, inklusive de som kräver kirurgi. Fördjupning av höger och vänster njure med konsekvent upprätthållet ökat tryck leder till stagnation av urin och förändringar i dess sammansättning. Med progression av komplikationer kan hydronekros och njursvikt uppstå. Det finns stor sannolikhet för stenbildning på grund av förändringar i den kemiska sammansättningen och densiteten i urinen. Vid det inledande skedet och medeltiden av utvecklingen leder bilateral pyelkalikekoektasi till följande komplikationer:

 • urinering blir svår och smärtsam;
 • det finns ökande smärtor i ländryggsregionen;
 • ökar risken för att fånga en sekundär infektion;
 • i det kroniska skedet kan en diffus lesion av njurparenkymen observeras.
Tillbaka till innehållsförteckningen

diagnostik

Pyelokalikoektasiya njure diagnostiserad genom ultraljudsundersökning av urinvägarna. Även sjukdomen kan detekteras med hjälp av en radiologisk metod. Moderna ultraljudsmaskiner kan visa inte bara expansionen av CLS, utan också tända orsakerna till sjukdomen. Ju tidigare förändringarna i njurarna upptäcks, desto snabbare och enklare att bota dem, så du bör inte försumma de schemalagda inspektionerna var sjätte månad. Det är bättre att alltid ha resultaten av undersökningar till hands när man kopierar kliniska dokument, eftersom doktorn i vissa fall behöver se dynamiken i sjukdomsförloppet och det medicinska kortet kan gå förlorat eller öppnas på fel sjukhus där samrådet hålls.

Behandling och förebyggande

Behandlingen av uppkomstpatologin hos njurens kalyx kan vara både terapeutisk och kräva en kirurgisk metod för att rätta till problemet i form av nefrektomi. Vid icke-kirurgisk behandling av patienten väljes ett komplex av läkemedel, inklusive antispasmodiska läkemedel, antibiotika och lokala aktionsmedel, som syftar till att förbättra mikrocirkulationen i njurvävnaderna. Läkemedel för behandling används för förebyggande av sjukdomen i framtiden, med en skillnad i dosering och frekvens av administrering. För njursjukdomar finns ett antal dieter, liksom typer av läkemedelsklorid-natriummineralvatten, vilka tas som föreskrivet av läkaren och bör inte ersätta metoderna för vanliga vätskor under dagen.

Rekommenderade droger presenteras i tabellen:

Expansion av båda njurarna

Expansionen av njurbäcken och koppar i medicin är känd som pyelokalikoektasiya njure. Skålbenet (CLS) kan expandera av fysiologiska skäl till en liten storlek och sedan återgå till normal. Men ofta är avvikelsen associerad med patologiska faktorer där njurkoppen och bäckenet är öppna starkt. Pyelocalicoextasia är en ganska farlig störning som leder till dystrofa förändringar i renalvävnaden som inte kan elimineras senare.

Pyelocalicoectasia är patologin hos njurskyddssystemet, vilket uttrycks av vävnads expansion.

Cup-pelvis system: strukturella egenskaper

Njuren CLS fungerar som en funktionell enhet i det parna organet, vilket är ansvarigt för ackumulering och utsöndring av urin. Parenchymen innehåller kortikala och medulla, det här är den så kallade inre sidan av njuren, där kopparna är belägna. Då går den sista till bäckenet genom den anatomiska strukturen - nacken. Bäckenet presenteras i form av ett trattformigt hålrum, som innehåller urin som produceras av njurarna. Inuti finns det ett slemhinna, varefter det finns lager av släta muskler, vilket gör att urinen kan röra sig till urinledaren. Expansionen av koppar av båda njurarna är sällsynt, som en manifesterad sidosidig eller vänstersidig patologi orsakad av olika störningar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kroppens storlek: vad är normen?

Cup-pelvis-systemet är en enda enhet som fungerar tillsammans. Parametrarna i koppar och bäcken kan skilja sig åt vid olika åldrar och i vissa situationer. En frisk person har 6-12 små koppar och 2-4 stora. Den senare när den dräneras bildar ett bäcken. Tabellen visar de normala indikatorerna på bäckens storlek.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vilka typer finns det?

Utvidgningen av njuren kan ske på vänster eller höger sida. Om två organ skadas samtidigt, diagnostiseras bilateral pyelokalikoektasi. Med denna form av kränkning är det ofta skadat och blir mer urinleder. Det är också tillåtet att klassificera avvikelsen från vänster njure eller höger, med tanke på sjukdoms svårighetsgrad:

Tillbaka till innehållsförteckningen

De främsta orsakerna till expansionen av njurbäckenet

Hos vuxna kan pyelokalikoektasiya höger njure eller vänster utvecklas oberoende eller förekomma på grund av expansionen av urinläkaren. Utvidgningen av njurbäckenet är en kompensationsreaktion som uppstår när en stor urinuppsamling och urinblodstimning töms ur tiden. Den främsta orsaken till förekomsten av fysiologisk expansion är att ta diuretika eller använda en stor mängd vätska. Efter urinering kommer organen att återgå till normala. Men det händer ofta att en stor renal kopp och bäcken är associerad med patologiska manifestationer som kräver behandling.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Problematisk urinutsöndring

Ensidig eller tvåsidig pyelkalikekoektasi kan uppstå när nedsatt urinflöde från det parna organet. Med det ökade trycket av urin i njurarna, bäckenet och kalyxen är dess passage långsammare, varför skillnaden mellan mängden urin som bildas och den frigjorda mängden ökar kraftigt. Öppet CLS leder till en ökning av antalet renala bihålor. Hos män är pyelkalikekoektasi ofta associerad med prostatahyperplasi. Utspädning (expansion) kan uppstå av andra anledningar:

 • bildandet av stenar i blåsan eller njurarna;
 • smalning av urinröret.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Omvänd utflöde av urin

Med en sådan anomali ökar mängden urin i njurens sinus, på grund av vilket trycket på organ ökar och det finns en ökning av CLS. Övervägande stort njurbäck i detta fall har en medfödd karaktär, vilket är en följd av vesikoureteral reflux. Att hantera utvidgningen av denna typ är endast möjlig på ett operativt sätt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Sjukdomar av förvärvad karaktär

Om bägarsystemet är öppet kan det indikera en överträdelse av annan natur:

 • ureteral stricture på grund av inflammatorisk reaktion eller skada;
 • inflammation hos det parade organet, speciellt i fallet med allvarlig förgiftning;
 • svullnad i prostatakörteln hos män eller urinröret;
 • abnormiteter associerade med blodkärl som är sammankopplade med övre urinvägarna;
 • njurframkallning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Graviditetsförlängning

Ofta är orsaken till expansionen av bäcken-bäckenet det växande fostret inuti kvinnans livmoder. Avvikelse är förknippad med inflammatoriska reaktioner och återfall av tidigare existerande sjukdomar, som har förvärrats när de bär en baby. I livmoderns läge stiger ständigt, på grund av vad urinledaren komprimeras, sänks blåsans ton och pyelcaloicectasia utvecklas under graviditeten. En kvinna lider av nedsatt urinutsöndring, vilket leder till bakterieinfektioner.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Symtom som indikerar ett problem

Om bäckenet ökar något, kan de kliniska tecknen inte observeras alls eller vara måttlig. Pyelkalikoektasiya höger eller vänster allvarlig form präglas av ökat lokalt tryck, anslutningen av en infektionsskada. Patienten klagar över stillastående processer, problematisk urinutsöndring. Den kliniska bilden med pyelcalikektasi uppträder som följer:

 • känsla av tyngd och obehag och ländrygg;
 • nedsatt urinering
 • smärtsamma känslor när tömmer urinblåsan
 • Byt lukt och färg på urinen.

Det rekommenderas att du hänvisar till terapeuten även om 1-2 symptom på pyelkalikoektasi identifieras, eftersom sjukdomen fortskrider snabbt och leder till komplikationer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Diagnos och behandling

Upptäck en kränkning i njurarna och bägaren och bäckenbeläggningssystemet är möjligt i ultraljud. Ytterligare diagnostiska manipuleringar är:

 • scintigrafi i dynamik;
 • excretory urography;
 • allmän laboratorietestning av blod och urin.

Efter en noggrann diagnos krävs en särskild behandling för njurexpansion, beroende på sjukdomsstadiet. Om bäckenet är något öppet å ena sidan och urinflödet inte störs, då kan behandlingen inte utföras, bara övervakning och förebyggande är tillräckligt. I allvarlig pyelokalikoektasii som krävs vid felaktig borttagning av urin tilldelas kirurgi. Kirurgi utförs på flera sätt, beroende på överträdelsen:

 • krossning eller eliminering av stenar;
 • excision av en neoplasma;
 • återställande av den anatomiska lumen i urinets
 • eliminering av medfödda abnormiteter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Anatomiska egenskaper hos CLS

Njurarna hos människor är ett parat organ, de ligger i ländryggen. Utanför är varje njure omgiven av fettvävnad, under vilken det finns en fibrös kapsel. Omedelbart under kapseln är den huvudsakliga renalvävnaden - organets parenkym. Denna del är i sin tur indelad i kortikal (yttre) och hjärnan (intern substans). Skålbenet upptar njurens inre del och består av koppar och bäcken.

Urin samlas inledningsvis i den första delen av CLS, representerad av 6-12 små koppar. Dessa koppar har en bestämd gobletform, deras breda ände ligger vid näsens pyramider, vilket släpper urinen. Små koppar smälter gradvis med varandra, och 2-3 stora öppningar i bäckenet förblir.

Bäckenet hos var och en av njurarna är en trattformad struktur och de tjänar till att ackumulera urin som bildas i njurens vävnader. Bäckenet är anslutet till urinledaren med hjälp av en smal cervix. Urinpromotion tillhandahålls av vågliknande rörelser av musklerna som ligger i bäckens väggar.

Bägarsystemet representerar en enda struktur, och om kränkningar uppträder i en av dess avdelningar stör andras arbete, och hela orgeln lider följaktligen. Resultatet av sådana förändringar är sjukdomar i njurarna och hela urinvägarna. I avancerade fall har detta en negativ inverkan på tillståndet för andra interna organ.

Patologiska förändringar CLS

Patologi i njurskyddssystemet kan antingen förvärvas eller medfödas. Till medfödda patologier ingår de som bestäms i barnet omedelbart efter hans födsel och de är förknippade med onormal utveckling av urinvägarna. Vanligtvis leder alla avvikelser från normen till det faktum att CLS expanderar och bägarna med bäcken ökar också i storlek.

Förvärvade orsaker till patologi CLS inkluderar urolithiasis. Bildandet av njurstenen slutar ofta med deras framsteg och blockering av urinledaren. Urin upphör normalt att avvika och ackumuleras i bäckenet och kopparna, vilket leder till deras patologiska expansion. I sin tur orsakar en ökning av trycket irritation av nervändarna och en attack av njurkolik inträffar.

Expansionen av bäckenet och kopparna provoceras av den tumörliknande processen. Neoplasmen kan placeras inte bara i urinvägarna, men också i närliggande organ. Tumören pressar urinledarna, det är ett brott mot urinflödet, vilket orsakar inflammatoriska förändringar i njurarna. CLS-systemet påverkas om en person utvecklar pyelonefrit eller cikatricial vävnad bildas efter vissa typer av operation.

Kronisk nedsatt urinutgång leder till hydronekros. Denna njursjukdom har sina egna egenskaper och karakteristiska symptom. Hydronephrosis kan vara en medfödd patologi av CLS.

Orsaker och symptom på hydronephrosis

Hydronephrosis är en av de vanligaste patologierna som påverkar njurs hjärtsvikt. Den främsta orsaken till hydronephrosis är ett brott mot det fysiologiska flödet av urin, vilket i sin tur uppträder när:

 • obstruktion av urinledaren, kalyxen eller bäckenet med kalkylen;
 • bildandet av tumörbildning
 • inflammatoriska processer som förändrar njurarnas struktur
 • skador.

Ursprungligen ökar trycket i bäcken och koppar i strid med det vanliga flödet av urin. Överflödet av dessa strukturer med vätska vid de inledande stadierna av sjukdomsbildningen kompenseras genom att sträcka det glatta muskelskiktet. Men konstant överdosering leder till det faktum att kopparnas volym ökar och pyeloektasi uppträder, det vill säga en atypisk expansion av bäckenet. Om patologin på detta stadium detekteras och behandlas, kommer hydronekros inte att inträffa. Men oftast detta stadium av sjukdomen går obemärkt.

Ytterligare förändringar börjar påverka njuren parenchyma, är föremål för deformation av tubuli och glomeruli i kroppen. Atrofiska förändringar börjar inträffa, vilket leder till krympning av njurarna. Samtidigt växer pyeloektasia och detta förändrar helt organets normala struktur.

Hydronephrosis kan vara både bilateralt och ensidigt. Sjukdomsförloppet är uppdelat i akut och kronisk. Om det vid det akuta stadiumet av patologi i tid är möjligt att vända sig till en läkare för behandling av behandling, är det möjligt att fullständigt återställa den drabbade njurens funktion. I kronisk form dör oftast orgeln helt.

Förvärvat hydronephrosis manifesteras av smärta i nedre delen av ryggen och buken, tumörbildning, som kan detekteras med palpation av bukhålan. Det är möjligt under den akuta perioden av sjukdomen efter typ av renal kolik. Ofta detekteras hydronephrosis under utveckling av pyelonefrit. I urinen avslöjar denna analys hematuri.

Konservativ behandling av patologi är i allmänhet ineffektiv och används endast för att eliminera manifestationerna av sjukdomen. Valet av kirurgisk behandling bestäms av njurens tillstånd och patientens välbefinnande. Vid markerade förändringar kan en signifikant funktionsförlust, nephrectomi hos den drabbade njuren utföras.

Medfödda defekter CLS

Hydronephrosis kan också vara medfödd, utvecklingsavvikelse uppträder även under läggning av urinvägar. Det finns en patologi av CLS, om barnet har:

 • underutveckling av urinledarna, deras patologiska inskränkning eller fullständig fusion;
 • onormal ureteral urladdning;
 • ytterligare kärl;
 • hästsko njure eller polycystiskt organ.

Anomalier i urinvägarna uppträder oftare om mamman har en virusinfektion under graviditeten eller har utsatts för giftiga ämnen på kroppen. Medfödd hydronephrosis i fostret kan installeras även under en ultraljudssökning för en gravid kvinna.

Efter födseln reagerar barnet på urinvägarnas patologi med tårförmåga, bröstförkastning eller dålig sömn. Visuellt märkt oproportionerlig ökning i buken, förändring i urinfärgen.

Förutom hydronephros uppstår medfödda abnormiteter hos CLS ibland som en duplicering av denna struktur. Vid fördubbling av CLS bestäms ett ökat antal koppar, bäcken och urinledare. I denna patologi kan varje urinledare lämna urinläkaren eller flera urinledare slås samman i en kanal, som utför urinflödet. Dubbla CLS i de flesta fall har inte negativ inverkan på njurs funktion och en person med denna patologi lär sig bara om funktionerna vid utveckling av en chans.

Skålbenet är den viktigaste strukturella enheten i njurarna och avvikande processer i den måste detekteras vid det inledande skedet av deras bildning. Detta kommer att möjliggöra lämplig behandling och minska sannolikheten för allvarliga komplikationer.

Vilka sjukdomar finns CLS?

Patologier är medfödda och förvärvade. Om njursjukdom diagnostiseras hos nyfödda, påverkar den också urinläkaren. När allt kommer omkring är dessa strukturer nära kopplade till varandra. Medfödda sjukdomar innefattar:

 1. Hydronefros. Med andra ord är det expansionen av serien, där skador uppstår på båda urinorganen. Processen sker som ett resultat av återflöde av urinläkaren eller stricture.
 2. Doubling chls. Det finns en ökning av antalet koppar, bäcken och urinledare.
 3. Förträngning. Systemet kan avta lite eller helt överväxt.

Dilatation CLS

Ofta upptäckas dilatation av sjukdomen i livmodern. När njurarna inte är placerade på plats, böjer de sig och orsakar stenos. Det är en viktig faktor i utvecklingen av dilatation. Men det finns fall av förvärvad sjukdom. Det bildas på grund av överlappningen av uretersaltföreningarna. ICD: n tillåter inte att urinen elimineras fullständigt, vilket resulterar i att urinen stagnerar. Onkologiska neoplasmer kan också blockera utflödet av njurseparerad vätska.

Expansionen av bägare-pläteringssystemet har inga karaktäristiska tecken, men för vissa av symtomen kan en person misstänka en störning. En ökning i organ uttrycks av vilseledande lust att tömma, smärta i nedre delen av ryggen och ljummen, förvärras av det drabbade organet och hematuri. Ibland är det uppblåst, urinen kommer långsamt ut.

Ofta detekteras patologin av en slump, vid en rutinmässig ultraljudsundersökning. Deformitet på ett sådant sätt diagnostiseras inte bara hos vuxna, men också hos barn. För detta är det viktigt att hitta en kvalificerad läkare med bra utrustning. Innan behandling av höger eller vänster njure undersöks och ifrågasätts av en patient, som skickas till en allmän urin och blodprov.

Terapi i de tidiga stadierna av sjukdomsprogression är effektivare. Ignoreringen kan leda till utveckling av svåra komplikationer. Dessa är pyelonefrit, hydronephrosis och njursvikt som leder till döden. När njuren är förstorad, råder läkare dig att följa vissa regler:

 • god näring och korrekt dricksregim;
 • upprätthålla personlig hygien
 • brist på hypotermi
 • periodisk undersökning av urinorganen med hjälp av ultraljud.

Tack vare de här rekommendationerna kommer kopparbehållaren att återgå till normal mycket snabbare.

Dubbla bäckenet

Skill mellan fullständig och ofullständig fördubbling. Den första är extremt sällsynt. Patologi mot sjukdomen är inte jämställd på grund av bristen på specifika symtom. Med patologi är en person mer mottaglig för inflammation. Det provocerar utvecklingen av en fördubbling av njursyndromet, avitaminos, rökning, alkoholmissbruk, jonstrålning och mediciner.

Möjliga konsekvenser är retention av urin och ackumulering i bäckenet, motsatt av utflödet. Smärtan sprider sig till den drabbade sidan. En person klagar på feber, svaghet, högt blodtryck, ödem. Ofta stör kolik.

Att dubbla höger eller vänster njure bota vanligtvis inte. Terapi utförs i inflammatoriska processer med bredspektrum antibiotika. När kolik föreskrev smärtstillande medel och örter med smärtstillande effekt. När behandlingen inte ger det önskade resultatet och hydronephrosis utvecklas, utför läkarna operationen.

Klyvning av urinorganbäckenet

Patologi präglas av splittring och fördubbling av bäckenet. Har ingen uttalad klinik. Mer vanligt hos tjejer. Därefter kan hydronephrosis, inflammation, omvänd flöde av urin bildas. Utvecklingen av pyelonephritis uttrycks i form av högt blodtryck, ödem, hypertermi, smärtssyndrom i ländryggen och problem med urinflödet.

När njurbäcken splittras behandlas symptomen och antibakteriella läkemedel används. Kirurgisk ingrepp utförs med svåra komplikationer.

Utveckling av hydronephrosis

Med långvariga problem med urinflödet uppstår en ökning av antalet njurar. Följande orsaker kan orsaka progression av sjukdomen:

 • överlappning av calyx eller bäcken med kalkyl i urolithiasis;
 • en tumör som blockerar urinpassagen
 • trauma till urinorganet;
 • processen med inflammation i en löpande form.

Hur utvecklar en njurspatologi och vad är det? Med fullständig eller delvis överlappning av urinflödet ökar trycket i bäckenet och kopparna vilket leder till en ökning av njurarna. När parenchymen är skadad, deformeras bägare-pläteringssystemet till vänster eller höger. Irreversibla atrofiska processer uppträder.

Vid det första skedet av sjukdomen är manifestationer av njurkolik det enda symptomet. Ibland är de outhärdliga och patienten är ordinerad medicin för att eliminera smärtan. Mer specifika symtom är hematuri och smärta i ländryggen. Vid det avancerade stadium av patologi i vänster och höger njure framträder blod i urinen på grund av skador på de slemhinnor eller bäcken i bäcken under högt tryck.

Onkologin i bäcken-bäckenet

Konsolidering av njurarna av denna typ diagnostiseras huvudsakligen på högra sidan. Ny tillväxt uttrycks av ryggsmärta, hematuri. Läkaren kan misstänka utvecklingen av cancer på grund av vanliga tecken på förgiftning: illamående, kräkningar, drastisk viktminskning av patienten, svaghet, vägran att äta.

Det är möjligt att identifiera förseglingen av de två njurarna av onkologisk typ med hjälp av palpation. Terapi föreskrivs efter undersökning och förtydligande av sjukdomsprogressionstiden, tumörens spridning till andra strukturer.

Möjliga manifestationer av njurspatologi och vad det är, alla borde veta. Speciellt om det finns en ärftlig riskfaktor för utvecklingen av njursjukdomar. Vid tidig upptäckt av abnormiteter och terapi är prognosen positiv. När problem uppstår i bäcken-bäckenet, bör de förväntas i urinledaren. Bristen på nödvändig behandling eller självbehandling leder ofta till irreversibla konsekvenser, och ibland till och med döden.

diagnostik

Pyelektasi upptäcks genom ultraljudsundersökning. En funktionell diagnostikläkare bedömer inte bara ditt njuras allmänna tillstånd, utan anger även deras storlek i ultraljudsresultatbeskrivningen. Det är uppenbart att för varje nyresegment finns egen ränta, vars överskott eller minskning anses patologisk.

Speciellt noggrant undersökts ultraljud - diagnostiker av gravida kvinnor. De observerar inte bara gravidens njurar, utan undersöker även fostrets njurar. Om normen av moderns bäckstorlek ökar anses detta inte som en patologi och förknippas med en ökad belastning på njurarna under graviditeten. Men om normen av pelvisets bäck stiger, blir diagnosen pyeloektasi gjord. Om fosterets patologi avslöjas betyder det att den behöver ytterligare övervakning. Det kan också hända att omedelbart efter barnets födelse behöver behandlas.